Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Şubat 2020

Büyüme Yeni Ekonomi Programı Hedefini Aşıyor
Ozan Bakış, Gökhan Dilek

Kesinleşen Ekim, Kasım ve Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,8 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,9 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Büyüme bu şekilde gerçekleştiğii takdirde 2019 yılı büyümesi Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen revize edilmiş yüzde 0,5 rakamının üzerinde kaydedilecektir. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık büyümenin eksi yüzde 3 olduğu göz önüne alınırsa bu çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüzde 5’in üzerinde çıkması sürpriz olmayacaktır.

pdf. EkonomikGorunum2020M02