Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2020

Büyümede Toparlanma
Ozan Bakış, Mehmet Cem Şahin

Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,4 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Görece yüksek büyüme rakamlarının kısmen ekonomik toparlanma kısmen de baz etkisinden kaynaklandığını belirtmek isteriz.

pdf. EkonomikGorunum2020M01