Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Aralık 2019

Baz Etkisiyle Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,2 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Büyüme bu şekilde gerçekleştiği takdirde 2019 yılı büyümesi için Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen revize edilmiş yüzde 0,5 rakamı yakalanmış olacaktır. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık büyümenin eksi yüzde 3 olduğu gözönüne alınırsa bu çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüzde 5’in üzerinde çıkması sürpriz olmayacaktır.

pdf. EkonomikGorunum2019M12