Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ekim 2019

Çeyreklik Bazda Pozitif Büyüme

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen açıklanan Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 2,0 oranında azalmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,5 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Program’da 2019 büyümesi ilk olarak yüzde 2,3 olarak hedeflenmiş, geçen ay bu rakam yüzde 0,5 olarak revize edilmişti. Buna karşılık Dünya Bankası, OECD ve IMF’nin en güncel 2019 yılı büyüme tahminleri sırasıyla yüzde 0.0, -0.3 ve 0.2’dir. En son yayınlanan Ekim ayı TCMB beklenti anketinde ise 2019 yılı büyümesi için beklenti yüzde 0,09.

pdf. EkonomikBuyume2019M10