İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2019

İSTİHDAMDA KAYIPLAR YENİDEN DEVREDE

Seyfettin Gürsel ve Hamza Mutluay

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2019 döneminde 0,2 puan artarak yüzde 16,2 olmuştur. Bu dönemde tarım dışı istihdam 112 bin azalmış, tarım dışı işgücü ise 68 bin azalış kaydetmiştir. Hem istihdamda hem işgücünde ciddi azalışlar olduğu dikkat çekmektedir. Sektörel veriler tüm sektörlerde istihdamının azaldığını, bununla birlikte en çarpıcı azalışın hizmetlerde olduğunu işaret etmektedir. Hizmetlerde istihdam 62 bin azalırken sanayide istihdam kaybı 7 bindir. Şubat 2018’den bu yana devam eden İnşaattaki kayıpların ise 691 bine ulaştığını belirtmek isteriz. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre kadınların hem işgücünde hem istihdamında azalma kaydedilmiştir.

doc. IsgucuGorunum2019M08
pdf. IsgucuGorunum2019M08