Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2019

2019 İkinci Çeyrekte Düşük Büyüme Performansı

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

Kesinleşen Nisan ve Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 3,1 oranında azalmasını bekliyoruz. Çeyreklik büyüme 2018’in son üç çeyreğinde negatif bir gelişme göstermiş, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,3 oranında büyüme gerçekleşmişti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalara yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 0,3 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Program’da 2019 büyümesi yüzde 2,3 olarak hedeflenmişti. Buna karşılık OECD ve IMF’nin son tahminleri eksi yüzde 2,6 ve eksi yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı. İkinci çeyrekte gözlemlenen zayıf büyüme performansı 2019 yılında GSYH artışının uluslararası kuruluşların tahminlerini doğrular niteliktedir.

pdf. EkonomikGorunum2019M06