Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mayıs 2019

Ekonomide Canlanma İşaretleri

Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

Kesinleşen Ocak, Şubat ve Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 3,7 oranında azalmasını bekliyoruz. Çeyreklik büyüme rakamlarına baktığımızda ise iki çeyrektir devam eden negatif trendin pozitife dönmesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalara göre bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 0,2 büyüyeceğini öngörüyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış öncü göstergeler ekonomik küçülmenin durduğuna ve canlanmanın başladığına işaret ediyor. Esas soru ikinci çeyrekte döviz kurunda yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü bu olumlu işaretlerin olumsuza dönüp dönmeyeceği. Bu, büyük ölçüde 2019 yılı büyümesinin Yeni Ekonomi Program’da hedeflendiği gibi pozitif (yüzde 2,3) mi yoksa OECD ve IMF’nin tahmini gibi negatif (IMF yüzde -2,5; OECD yüzde -2,6) mi olacağını belirleyecek.

pdf. EkonomikGorunum2019M05