Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2019

Ekonomik Küçülme Sürüyor

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 4 oranında azalmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 0,5 küçüleceğini öngörüyoruz.

Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 yılı için yüzde 2,3 GSYH büyümesi hedeflenmişti. Uluslararası kuruluşlar 2019 yılı Türkiye için yaptıkları büyüme tahminlerini yakın zamanda aşağı yönlü revize ettiler. OECD 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 daralacağı beklerken, IMF yüzde 0,4, Dünya Bankası yüzde 1,6, TÜSİAD ise yüzde 1 büyüyeceğini öngörüyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış öncü göstergeler ekonomik küçülmenin yavaşladığına işaret ediyor.

pdf. EkonomikGorunum2019M04