Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2019

Dördüncü Çeyrekte Sert Daralma
Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 3,5 oranında azalmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 2,2 küçüleceğini öngörüyoruz.

Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı için yüzde 3,8 GSYH büyümesi hedeflenmişti. İlk üç çeyrek büyüme oranları sırası ile yüzde 7,4, yüzde 5,3 ve yüzde 1,6 olduğu için dördüncü çeyrek büyümesinin negatif çıkması bu hedefin tutturulamaması riskini doğuracaktır.

pdf. EkonomikGorunum2019M01