Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Aralık 2018

Dördüncü Çeyrekte Daralma
Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla büyüme oranının eksi 2,3 olmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin 1,9 küçüleceğini öngörüyoruz.

Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı için yüzde 3,8 GSYH büyümesi hedeflenmişti. İlk üç çeyrek büyüme oranları sırası ile yüzde 7,4, yüzde 5,3 ve yüzde 1,6 olduğu için dördüncü çeyrek  büyümesinin negatif çıkması bu hedefin tutturulamaması riskini doğuracaktır. Gelecek ay yapacağımız tahminde bu riskin ne kadar olası olduğunu anlama imkanımız olacak.

pdf.EkonomikGorunum2018M12