Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2018

Üçüncü Çeyrekte Büyüme Yok
Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla büyüme oranı tahminimizi değiştirmiyor ve yüzde 1,7 olarak yineliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin sabit seyredeceğini  öngörüyoruz.

Bir önceki notumuzda büyüme tahminlerimiz yıllık bazda yüzde 1,7 ve çeyreklik bazda yüzde 0,3’tü. Eylül ayı verilerinin beklediğimizden daha kötü gelmesi durumunda bu tahminleri aşağı çekebileceğimizi belirtmiştik. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz.

pdf.EkonomikGorunum2018M11