Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ekim 2018

Üçüncü Çeyrekte Durgunluk Belirtileri
Ozan Bakış ve Yazgı Genç

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla büyüme oranını yüzde 1,7 olarak tahmin ediyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH büyümesinin ise yüzde 0,3 olacağını öngörüyoruz.

Bir önceki notumuzda büyüme tahminlerimiz yıllık bazda yüzde 2,2 ve çeyreklik bazda yüzde 0,3’tü. O notta açıklanan Ağustos ve Eylül ayı verilerinin beklediğimizden daha kötü gelmesi durumunda bu tahminleri aşağı çekebileceğimizi belirtmiştik. Elinizdeki notta da ayrıntılarını göreceğiniz üzere bir çok öncü gösterge için bu durum söz konusu.

pdf. EkonomikBuyume2018M10