Suriyeli Gençlerin İşgücü Piyasasına Uyumunda Dil Engeli

Gökçe Uysal, Baran Alp Uncu ve Merve Akgül

Bu araştırma notunda Türkiye’de bulunan 18-29 yaş arasındaki Suriyeli gençlerin işgücü piyasasına uyum süreçlerinde Türkçe dil becerilerin rolü incelenmektedir. Türkçe dil becerilerinin eksikliği genç Suriyelilerin işgücü piyasası uyumunun önündeki en büyük engeldir. Türkçe dil becerileri hem iş aramada hem istihdam edilmede önemli görülmektedir. Türkçe dil becerisine sahip olan genç Suriyelilerin hem istihdam edilme olasılıkları hem de istihdam edildikleri takdirde ücretleri daha yüksektir. Suriyeli gençler Türkçe kurslarına katılsalar da kursları tamamlama oranları düşüktür. Bu nedenle dil eğitiminin içeriği ve zamanı belirlenirken Suriyelilerle koordinasyon kurulması ve onların ihtiyaçlarının, becerilerinin ve isteklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca işgücü piyasasına uyum amacıyla sağlanan temel mesleki eğitimlerin öncesine Türkçe dili modülü eklemesi genç Suriyelilerin mesleki eğitimlere katılımlarını ve istihdam edilebilirliklerini artıracaktır.

doc. AraştırmaNotu228

pdf. AraştırmaNotu228