Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2018

Yüksek Büyüme Devam Ediyor
Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

2017 yılının ilk iki çeyrek büyümesi (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranı) sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 5,4 çıkmış, üçüncü çeyrek ise yüzde 11,1 ile rekor kırmıştı. Bu veriler ışığında 2017 yılının büyümesinin yüksek çıkacağı konusunda belli bir uzlaşı oluştu. Esas soru ne kadar yüksek olacağı? Mesela yüzde 7’yi aşar mı?

Betam’ın kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını yüzde 7,4 olarak tahmin ediyoruz. Bu yüksek büyümenin özellikle tüketim ve yatırım odaklı olduğunu tespit ediyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere baktığımızda ise 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH büyümesinin yüzde 1,6 olarak tahmin ediyoruz. Bu son tahmin ışığında GSYH yıllık büyümenin yüzde 7’yi aşmasını bekliyoruz.

pdf. EkonomikBuyume2018M01