Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Aralık 2017

Son Çeyrekte de Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Mine Durmaz Aslan

2017 yılının ilk iki çeyrek GSYH büyümesine en büyük katkılar yatırım ve dış ticaret kalemlerinden gelmişti. Üçüncü çeyrekte ise net dış ticaret katkısı neredeyse sıfırlanmış, onun yerini özel tüketim almıştı. 2017 yılının üçüncü çeyrek büyümesinin rekor kırarak yüzde 11’i aşması dikkatleri son çeyrek büyümesine çevirdi. Kesinleşen Ekim ayı ve kısmen açıklanan Kasım ayı öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalar neticesinde 2017 yılının dördüncü çeyreğinde çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 1,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını ise yüzde 6,7 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikBuyume2017M12