İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2017

İŞSİZLİK AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz Aslan ve Yazgı Genç

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Eylül 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,1 puan azalarak 12,7’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplumsal cinsiyet ayrımında mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı kadın işsizlik oranında azalma erkek işsizlik oranında ise artış gözlemlenmektedir. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının Ekim 2017 döneminde azalarak yüzde 12,5 seviyesine gerileyeceğini öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2017M12

pdf. IsgucuGorunum2017M12