İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2017

İŞSİZLİKTE ÇARPICI DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz Aslan ve Yazgı Genç

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ağustos 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,5 puan azalarak 12,8’e gerilemiştir. Bu gelişme Temmuz 2017 dönemine kıyasla Ağustos 2017 döneminde tarım dışı istihdamdaki yüksek artıştan kaynaklanmaktadır. Tarım dışı istihdamdaki yüksek artış özellikle sanayi ve hizmetlerde gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplumsal cinsiyet ayrımında mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı kadın ve erkek işsizlik oranında da azalma gözlemlenmektedir. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının Eylül 2017 döneminde değişmeyerek yüzde 12,8 seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2017M11

pdf. IsgucuGorunum2017M11