Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2017

Üçüncü Çeyrekte Dikkat Çeken Büyüme

Ozan Bakış ve Mine Durmaz Aslan

Yazılı ve görsel medyada gördüğümüz kadarıyla 2017 yılının üçüncü çeyrek büyümesinin yüksek çıkması bekleniyor. Bir önceki notumuzda belirttiğimiz gibi başta IMF, Dünya Bankası olmak üzere bir çok kuruluş büyüme rakamlarını yukarı revize etti. Betam olarak, ilk iki çeyrek büyümesinin yüksek çıkacağını zaten öngörmüştük. En son yayınlanan verileri kullanarak güncellediğimiz üçüncü çeyrek büyüme tahmini ilk iki çeyrekteki yüksek büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalar neticesinde 2017 yılının üçüncü çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını değiştirmeden yüzde 1,8 olarak tutuyor, geçen yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını ise yukarı yönlü revize ederek yüzde 7,6 olarak tahmin ediyoruz. Yukarı yönlü revizyonumuzun sebebi dayanıklı tüketim malları üretimi ve ticari kredilerin Eylül ayı gerçekleşmelerinin beklediğimizden daha yüksek çıkması.

pdf. EkonomikBuyume2017M11