Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2017

Yüksek Büyüme Devam Ediyor 

Ozan Bakış ve Mine Durmaz Aslan

2017 yılının ilk iki çeyrek GSYH büyüme rakamları Betam’ın öngördüğü şekilde yüksek çıktı. Bunun üzerine başta IMF, Dünya Bankası olmak üzere bir çok kuruluş büyüme rakamlarını yukarı revize etti. Güncel veriler ile yaptığımız üçüncü çeyrek büyüme tahmini, ilk iki çeyrekteki yüksek büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye yüksek katkı yapmasını bekliyoruz. Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen Eylül öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2017 yılının üçüncü çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 1,8, geçen yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını ise yüzde 6,8 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikGorunum2017M10