HİZMET İSTİHDAMI İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRDÜ

Seyfettin Gürsel ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan azalarak 13,2’ye gerilemiştir. Bu sonuç Mayıs 2017 dönemine kıyasla Haziran 2017 döneminde tarım dışı istihdam artışının hızlanmasından kaynaklanmıştır. Bu dönemde hizmet sektöründe önemli ölçüde istihdam artışı gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplumsal cinsiyet ayrımında ise mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı kadın işsizlik oranı değişmezken, erkek işsizlik oranı azalmıştır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizlik oranının Temmuz 2017 döneminde 0,1 yüzde puan azalarak, yüzde 13,1 seviyesine gerileyeceğini öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2017M09

pdf . IsgucuGorunum2017M09