MİLLİ GELİR REVİZYONU BAĞLAMINDA ORTA GELİR TUZAĞINA YENİDEN BAKIŞ

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Selin Köksal

Güncellenen milli gelir serileri özellikle son beş yılın (2012-2016) ekonomik büyüme öyküsünü çok büyük ölçüde değiştirdi. Ortalama yıllık büyüme oranının bilinenden neredeyse iki kat daha yüksek olduğu anlaşıldı. Bu çaplı revizyon haliyle emek verimliliğinde  gözlemlenen durgunluğu da geçersiz kıldı. Yeni milli gelir serisi kişi başı gelir artışına emek verimliliğinin 2009 sonrası dönemde nispeten yüksek katkı yaptığını ancak son üç yılda bu katkının azaldığını gösteriyor.

2005(4)-2017(1) dönemi kişi başı gelir artışı emek verimliği, istihdam oranı ve çalışabilir nüfus oranından oluşan bileşenleri incelendiğinde üç farklı alt dönem temayüz etmektedir. Kriz öncesi 2005(1)-2008(2) döneminde gelir artışlarının neredeyse tamamı emek verimliliği artışından kaynaklanmaktadır. Emek verimliliği ve istihdam oranı artışlarının kişi başı gelir artışlarına pozitif katkı yaptığı kriz sonrası dönem ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır: Emek verimliliği artışlarının daha yüksek olduğu 2009(4)-2013(4) dönemi ile istihdam oranı artışlarının daha güçlü olduğu 2014(1) sonrası dönem.

doc. ArastirmaNotu215

pdf. ArastirmaNotu215