Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2017

Yüksek Büyüme Devam Ediyor

Ozan Bakış ve Mine Durmaz

2017 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları Betam tahminlerinin öngördüğü gibi son dönemde ekonomide bir canlanma olduğunu teyit etti. Kesinleşen veriler ile yaptığımız ikinci çeyrek büyüme tahmini canlanmanın devam ettiğine işaret ediyor. Tüketim, yatırım ve net dış ticaret kalemlerinde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz. Kesinleşen Nisan ve kısmen Mayıs öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalar göre 2017 yılının ikinci çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 1,6, geçen yılın ilk çeyreğine göre büyüme oranının ise yüzde 5,9 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikBuyume2017M06