Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek

TÜİK 1. ÇEYREK BÜYÜME REVİZYONU

TÜİK 2016 1. Çeyrek GSYH rakamlarını özel tüketim ve stok değişimi kalemlerinde revize etti. Özel tüketimin çeyrekten çeyreğe yüzde 1,6 değil yüzde 2,9 arttığı,  büyümeye katkının da böylece 1,1 puan yerine 1,9 puan olduğu, stokların ise artarak 0,6 puanlık katkı yerine azalarak 0,2 punalık eksi katkı yaptığı belirtildi. Bununla birlikte çeyrekten çeyreğe yüzde 0,8’lik GSYH artışında bir değişiklik olmadı.

Bu düzeltmeler ışığında 10 Haziran Cuma günü yayınladığımız Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek notunda yer alan şekil ve tablolarda gerekli değişiklikleri yaparak yeniden yayınlıyoruz.

doc. Buyume2016Q1-düzeltme

pdf. Buyume2016Q1-düzeltme