YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI ARTIYOR

Seyfettin Gürsel ve Melike Kökkızıl

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması tüm gelir ve harcama gruplarının bir ortalaması olduğundan hesaplanan enflasyon endeksi aslında temsili (ortalama) hane halkının enflasyonunu yansıtmaktadır. Değişik gelir ve harcama gruplarında yer alan hanelere özgü enflasyon oranı tüketim sepetlerinin mal ve hizmet bileşimine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu araştırma notunda,  TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi’nin (HBA)  tüketim harcamaları bilgileri kullanılarak, 2003-2013 dönemi için en zenginden en yoksula yüzde 20’lik harcama gruplarına ait farklı enflasyon oranları hesaplanmıştır. Buna göre zengin kesimden yoksul kesime gidildikçe fiyat endeksinin son altı yıldır belirgin biçimde farklılaştığı göze çarpmaktadır. Aradaki yoksullar aleyhine gelişen enflasyon farkı esas olarak gıda fiyat artışının ortalama enflasyonun üzerinde artmasından kaynaklanmıştır. 2003-2006 yılları arasında en zengin ile en yoksul arasındaki fark az da olsa yoksul kesimin lehine gelişirken, küresel gıda fiyat şoku ile birlikte 2013 sonu itibariyle bu fark yoksulların aleyhine 13 yüzde puana ulaşmıştır.

doc. ArastirmaNotu162

pdf. ArastirmaNotu162