HER ÜÇ EMEKLİDEN BİRİ ÇALIŞIYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Türkiye’de emekli geliri elde eden erkeklerin yüzde 34,6’sı, kadınların yüzde 7,5’i çalışmaya devam etmektedir. Diğer bir deyişle emekli geliri almaya hak kazanmış 7 milyon emekliden 2 milyonu halen çalışmaktadır. Çalışan emekliler arasında kayıt dışılık da oldukça yaygındır. Çalışan erkek emeklilerin çoğu ya kendi hesabına ya da aile işinde çalışmaktadır. Çalışan kadın emeklilerin büyük kısmı ise ücretli istihdam edilmektedir. Diğer taraftan özellikle 55 yaş altındaki erkek emeklilerde çalışma oranının neredeyse yüzde 50 olduğu dikkat çekmektedir.

doc. ArastirmaNotu157

pdf. ArastirmaNotu157