ALTIN HARİÇ CARi AÇIK DÜŞÜYOR

Zümrüt İmamoglu, Barış Soybilgen

2011-2013 yılları arasında altın ithalat ve ihracatında görülen yüksek iniş-çıkışlar cari açık ve dış ticaret açığında önemli dalgalanmalara neden oldu. Cari açık 2012 yılında gerçekte olduğundan düşük, 2013 yılında ise olduğundan yüksek seviyelerde seyretti ve artış eğilimi gösterdi. Oysa altın hariç cari açık 2011 ortasından bu yana düzenli olarak düşmeye devam ediyor. Altın ve enerji hariç cari açık rakamı ise 2013 başından bu yana yatay ve sıfıra yakın düzeyde seyrediyor. İlk sekiz aylık ticaret verilerine bakıldığında, 2013 yılında ekonomide görülen canlanmanın, altın ve enerji hariç ithalat talebinde sınırlı bir artışa neden olduğu, bunun artan ihracat ile dengelendiği ve böylece cari açığı artırmadan büyümenin başarıldığı görülüyor. Ancak bu dengeli tablonun ardında Türkiye’nin potansiyelinin altında kalan bir büyüme rejimi olduğunun altını çizmek gerekiyor.

doc. ArastirmaNotu156

pdf. ArastirmaNotu156