Büyüme Değerlendirmesi 2012 3. Çeyrek

BÜYÜMEDE SERT İNİŞE DOĞRU

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2012 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,6 oranında büyüdü. Yıllık bazda 2012 yılının en düşük  büyümesi kaydedildi. İlk çeyrekte büyüme 3,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,0 olarak gerçekleşmişti. 9 aylık büyüme hızı yüzde 2,6 oldu.

Çeyreklik bazda da büyüme oranında büyük bir yavaşlama görülüyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı geçen çeyreğe kıyasla yalnızca yüzde 0,2 oldu. İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 1,7 oranında büyümüştü. Betam aylık göstergelere dayanarak büyümede geçen çeyreğe kıyasla yüksek oranda düşüş öngörmüştü ancak rakamlar beklentimizin de altında gerçekleşti. Buna rağmen Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre tüketim harcamalarında çeyrekten çeyreğe canlanma var. Ancak bu canlanmanın ardındaki özel tüketim talebi artışı büyük oranda stok satışları ile karşılandı. Yatırımların düşmesi ve net ihracatın katkısının diğer çeyreklere kıyasla azalması büyümenin düşük kalmasına neden oldu. Kamu harcamaları ise büyümeye olumlu katkı yaptı.

Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak cari açık hızla azalıyor. Üçüncü çeyrek sonunda 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı Betam’ın tahmin ettiği gibi yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

doc. BD2012.-3.CEYREK

pdf. BD2012.-3.CEYREK