İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2012

İNŞAAT İSTİHDAMINDA SERT DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Merve Yiğit Yontar

TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2012 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 12,7 seviyesinde bulunmaktadır. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 11,3’e yükselmiştir. Şubat 2012 döneminde tarım dışı istihdam artışının oldukça yavaşladığı göze çarpmaktadır. Diğer taraftan tarım dışı işgücündeki artışların yavaşlamasıyla tarım dışı işsizlikteki artış sınırlı kalmıştır. Bu dönemde inşaat istihdamı sert bir düşüşle 110 bin gerilemiş, buna karşın sanayide sadece 16 bin istihdam artışı kaydedilmiş, hizmetlerde ise çok sınırlı istihdam kaybı gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler yavaşlayan büyümenin işgücü piyasasına yansımaları olarak görülmelidir.

doc. IPG_Mayıs_2012

pdf. IPG_Mayıs_2012