Why is Agricultural Employment Increasing in Turkey?

Türkiye’de tarım istihdamı neden artıyor?

Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu

Özet

Türkiye’de uzun süredir düşmekte olan tarım istihdamı, özellikle küresel ekonomik kriz döneminde artmaya başlamıştır. 2007 ile 2010 yılları arasında tarım istihdamı yüzde 17 artmış ve toplam istihdamdaki payı 2007 seviyesinin 1.7 yüzde puan üzerine çıkmıştır. Bu makalede tarım istihdamındaki artışın nedenleri araştırılmaktadır. Tarım istihdamındaki artış tarım dışı istihdam olanaklarının ve tarım dışı ücretlerin kriz döneminde azalmasından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa dünya çapında artan gıda fiyatları tarım gelirlerini artırarak tarımı istihdamını çalışanlar açısından daha cazip hale mi getirmiştir? Bu makalede, iki sektörlü küçük açık ekonomi modeliyle dünya gıda fiyatlarındaki değişimlerin sektörel istihdam üzerindeki etkileri incelenemektedir. Modelin önermelerini sınamak için 26 bölge bazında oluşturulmuş panel veri seti kullanılmaktadır. Bu veri seti 2004 – 2010 yılları arasında tarım fiyatları ve üretimi, tarım dışı ücretler ve istihdam ile bölgesel enflasyonu içermektedir. Bulgular Türkiye’de tarım istihdamında gözlemlenen değişimlerin hem tarım fiyatlarındaki artıştan hem de tarım dışı istihdam olanaklarının azalmasından kaynaklandığına işaret etmektedir.

 

Abstract

The decrease in the share of agricultural employment in Turkey has been reversed lately especially during the global crisis. Agricultural employment increased by 17.0 percent between 2007 and 2010 and its share in total employment increased by 1.7 percentage points above its 2007 level. This paper studies the causes of the increase in agricultural employment. Is the surge in agricultural employment stemming from a decrease in the non-agricultural employment opportunities and the decrease in non-agricultural wages during the crisis? Or, have increasing food prices around the world caused an increase in agricultural income, making the agricultural sector more attractive for employment? We use a two-sector small open economy model to analyze the eff ect of changes inworld agricultural prices on sectoral employment. In order to quantify the implications of our model we exploit the regional variation in agricultural employment across 26 regions in Turkey. We use panel data covering agricultural prices and production, non-agricultural wages, employment and regional inflation between 2004 and 2010. We nd that both increases in agricultural prices and decreases in non-agricultural job opportunities are important in explaining the variation observed in agricultural employment in Turkey.

pdf. WorkingPaper#004