Büyüme Değerlendirmesi 2011 2. Çeyrek

EKONOMİDE YAVAŞLAMA BEKLENENİN ALTINDA

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2011 birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 büyüdü. 2011’in ilk çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 11 olmuştu. Bu rakamlar büyümenin yavaşladığını ve bir önceki büyüme notumuzda belirttiğimiz gibi artık tek haneli rakamlara indiğini gösteriyor. Ancak yavaşlama beklenildiği kadar hızlı olmadı. Yatırımlardaki artışın beklenenden daha yüksek çıkması bunda rol oynamaktadır. İkinci çeyrekte sanayi üretim endeksinin düşmesine rağmen yatırımlar artmaya devam etti. Büyümenin mevcut temposu hakkında bir fikir edinmek için büyüme oranlarına çeyrekten çeyreğe bakmak daha doğru. TÜİK 2011’in 1. çeyreğinden 2011’in 2. çeyreğine GSYH’nın yüzde 1,3 arttığını saptadı. Bir önceki çeyrekte büyüme yüzde 1,7 olarak gerçekleşmişti ve Betam ekonominin daha hızlı yavaşlayacağını tahmin etmişti. Beklediğimiz gibi tüketim ve net ihracat kalemlerinin büyümeye katkısı oldukça düşük oldu. Genel olarak büyüme yatırımlar ve kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklandı. İkinci çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Betam bu oranın 9,3 olacağını tahmin etmişti.

pdf. BD2011.2.Ceyrek

doc. BD2011.2.Ceyrek