İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Duygu Güner

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Şubat 2011 döneminde tarım dışı işgücünün 53 bin, tarım dışı istihdamın ise 143 bin arttığını ve tarım dışı istihdamdaki kuvvetli artışın sonucunda tarım dışı işsizlik oranının yüzde 13,3’ten 12,8’e gerilediğini gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verileri ise istihdamdaki artışın tüm sektörlerde etkili olduğunu gösteriyor. Kariyer.net internet sitesi tarafından derlenen açık iş ilanı başına başvuru sayısı serisi ise tarım dışı işsizlik oranındaki düşüşün Mart 2011 döneminde yavaşlayacağına işaret ediyor.

pdf. ArastirmaNotu114

doc. ArastirmaNotu114