TOPLUMLAR ZENGİNLEŞTİKÇE ÇEVRENİN ÖNEMİ ARTIYOR

Barış Gençer Baykan ve Burcu Ertunç

Dünya Değerler Araştırması verilerine göre Türkiye’de “Ekonomik gelişmeyi yavaşlatsa ve biraz işsizliğe yol açsa bile, çevrenin korunmasına öncelik verilmelidir” diyenlerin oranı yüzde 57,1’dir.  Ülkelerin kişi başı GSYH’sı ile çevre korunmasına verilen önem arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Toplumlar zenginleştikçe çevrenin korunmasına atfedilen önem artmaktadır ancak benzer gelişmişlik seviyesinde ülkeler arasında farklar göze çarpmaktadır.“Çevre kirlenmesini önlemek için gelirimin bir kısmını verebilirdim” diyenlerin oranı yüzde 83,4 iken “çevre için ek vergi öderim” diyenlerin oranı yüzde 78,3’tür.Türkiye ile benzer gelir seviyesindeki ülkelerde çevre koruma için gelirden fedakarlık ve ek vergi vermeyi kabul etme oranı daha düşüktür. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına üyelik genelde zayıftır. Çevre kuruluşuna üye olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1,2’dir ve bu oranla Türkiye 55 ülke arasında sondan dördüncü sıradadır.

pdf. ArastirmaNotu105

doc. ArastirmaNotu105