2011-2013 MALİ KURAL – ORTA VADELİ PROGRAM KARŞILAŞTIRMASI

Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu

Bu not, Betam Araştırma Notu 10/92’de yapılan Mali Kural ile Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri karşılaştırmasını farklı bütçe tanımlarına göre 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde genişletmektedir. Bu dönemde OVP en az Mali Kural’ın gerektirdiği  sıkılıkta bir maliye politikası öngörmektedir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu094

doc. ArastirmaNotu094