TÜRKİYE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM STRATEJİSİNİ OLUŞTURUYOR

Barış Gençer Baykan

Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi öngörülerine göre iklim değişikliğine karşı yüksek derecede hassas bölgeler içinde yer alıyor. İklim değişikliği ile mücadele etmenin yanında iklime uyumun önemi de bu veri ışığında artıyor. 2008 Haziran ayında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı bir Birleşmiş Milletler Ortak Programı başlatıldı. 2008-2011 arası devam edecek program ile iklim değişikliğine uyumun ulusal kalkınma planları çerçevesine yerleştirilmesi ve bir iklim değişikliği uyum stratejisinin oluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevede düzenlenen ve Betam’ın da katılımcıları arasında olduğu “Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Birinci Çalıştayı’nda” uyum stratejisinin ilkelerinin ve önceliklerin belirlenmesi hedeflendi. Bu bilgi notunda, Çalıştay’da ele alınan “İklim Değişikliğine Uyumda Türkiye’de Mevcut Durum”, “Uyumda Uluslararası Yaklaşımlar”,  “Türkiye’nin İklim Geleceği” gibi konuların bir özetini bulabilirsiniz.

Bilgi notunun devamı için ilgili linki lütfen tıklayınız.

pdf. BilgiNotu009

doc. BilgiNotu009