ENFLASYON YOKSULU VURUYOR

Seyfettin Gürsel ve Onur Altındağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması tüm gelir ve harcama gruplarını kapsadığı için hesaplanan enflasyon endeksi aslında temsili hane halkının enflasyonunu yansıtmaktadır. Değişik gelir ve harcama gruplarında yer alan hanelere özgü enflasyon oranı tüketim sepetlerinin mal ve hizmet bileşimine bağlı olarak farklılaşacaktır. Bu araştırma notunda,  TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi’nden (HBA)  elde ettiği tüketim harcamaları bilgileri kullanılarak, 2003-2010 (Şubat)  dönemi için en zenginden en yoksula yüzde 20’lik harcama gruplarına ait farklı enflasyon oranları hesaplanmıştır. Buna göre göre en zengin kesimden en yoksul kesime gidildikçe fiyat endeksinin belirgin bir biçimde arttığı göze çarpmaktadır. Aradaki yoksullar aleyhine gelişen enflasyon farkı gıda, konut ve enerji fiyat artışlarının ortalama enflasyonun çok üzerinde artmasından kaynaklanmıştır. 2003-2006 yılları arasında en zengin ve en yoksul arasındaki fark az da olsa yoksul kesimin lehine gelişirken, küresel enerji ve gıda fiyat şoku ile birlikte 2007’inin ikinci yarısından itibaren yoksulların aleyhine dönmüştür.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu068

doc. ArastirmaNotu068