KOPENHAG YOLUNDA TÜRKİYE NEREDE?

Barış Gençer Baykan ve Hande Paker

7-18 Aralık 2009 tarihlerinde 192 ülkeden 15 bin delege, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMDİÇS) 15. Taraflar Konferansı’nda bir araya geliyor. Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenecek zirvede küresel seragazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyumda finansal ve teknolojik yardım konularında bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülecek. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kimin hangi sorumlulukları alacağı sorusu tartışmalara damgasını vuracak. Birçok ülke 2020 yılı için seragazı azaltım hedeflerini açıkladı. 1990-2007 yılları arasında seragazı salımları yüzde136’lık artışlık gösteren Türkiye’nin Kopenhag’da salımlarından yüzde11 oranında artıştan azaltım hedefini müzakere edecek. Bu rakam Türkiye ile benzer pozisyonunda olan ülkelerden oldukça düşük. Gerek toplam gerekse kişi başına düşen seragazı emisyonları hızla artan bir ülke olarak Türkiye kendi emisyon salımlarını yüzde 25-30 seviyesinde azaltma hedefini benimsemeli ve uluslararası topluluğun bağlayıcı bir anlaşmaya varması için çaba göstermeli.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu055

doc. ArastirmaNotu055