SOSYAL HAKLAR FASLI – TIKANAN AB MÜZAKERE SÜRECİNE İYİ BİR ÖRNEK

Cengiz Aktar

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakereleri çerçevesinde Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılışı, 2009 yılının ilk yarısındaki Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığı esnasında beklenmekteydi ancak bu araştırma notunda inceleyeceğimiz nedenlerden dolayı bu fasıl açılamadı. AB, bazı fasılların müzakereye açılabilmeleri için “opening benchmark” ya da “açılış kriteri” denilen şartlar öne sürer. Sosyal Politika ve İstihdam” faslının açılışı kriterlerinden ilki, sendikal hakların, AB standartları ve ilgili Dünya Çalışma Örgütü (DÇÖ) Sözleşmeleri ile özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakları açısından uyumlu olmasının sağlanmasıydı. TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2821 ve 2822) sonuçlandırılamadı. Ayrıca, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılamadı. AB tarafının özellikle üstünde durduğu sendikaların toplu sözleşme yapabilmeleri için gereken eşik değerin düşürülmesi ve kamu personelinin grev hakkı konularında bürokrasi ne kendisini ne de özel sektörü ikna edebildi. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılamamasının nedeni, Türkiye’nin üyelik perspektifinin muğlaklığıdır. Bu durum hem Türkiye’nin üyelik müzakerelerini hem de ülkenin sosyal ve diğer standartlarının yükselmesini engellemektedir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu054

doc. ArastirmaNotu054