KADINLAR DAHA UZUN SÜRE İŞSİZ KALIYOR

Seyfettin Gürsel, Duygu Güner ve Burak Darbaz

Türkiye işgücü piyasası, işgücüne katılım, işsizlik oranı gibi önemli göstergelerde cinsiyete bağlı olarak büyük farklılıklar göstermekte ve bu farklılıklar işsiz kalma sürelerine de yansımaktadır. Kadınlarda uzun süreli işsizlerin toplam içindeki payı, erkeklere kıyasla çok daha yüksektir. İşgücüne katılan kadınların, erkeklere kıyasla daha iyi eğitim almış olmaları kadınlarda işsizlik sürelerinin uzamasına etki eden nedenlerden biridir. Bir diğer neden ise kadınların iş tecrübelerindeki yetersizliktir. İşsiz her 10 kadından 3’ünün daha önce hiç çalışmamış olması kadınların işgücü piyasasına uyumunu güçleştirmekte, işsiz kalma sürelerini uzatmaktadır. İşsizlik sürelerinin kısaltılması ancak işgücüne katılan kadınların iş arama / iş bulma yetkinliklerinin geliştirilmesi, iş garantili meslek kursları, işverenlere yönelik kadın istihdamı teşvikleri benzeri projelerle gerçekleştirilebilir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu047