YEŞİL KART: TÜRKİYE’NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Seyfettin Gürsel, Burak Darbaz ve Ulaş Karakoç

Yeşil Kart uygulaması, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan yoksulların sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanmasını hedeflemektedir. 2006 yılı verilerine göre 72,6 milyon olan nüfusa sahip olan Türkiye’de, 10,2 milyon Yeşil Kartlı (yüzde 14,1) bulunuyor. Ortalama bir vatandaşın yıllık geliri 8 564 TL iken, ortalama bir Yeşil Kartlının yıllık geliri 3 288 TL. Bu açıdan, Yeşil Kart’ın büyük ölçüde yoksullara ulaştığı söylenebilir. Ancak, nüfusun yüzde 19,8’i, yani her beş kişiden biri resmi bir sağlık güvencesinden yoksun durumda. Bir yandan, çalışma çağındaki nüfusun en düşük gelirli yüzde 30’unu oluşturan 15 milyon kişinin 4,5 milyonu bir sağlık güvencesinden tamamen yoksunlar; yani ne SGK kapsamındalar ne de Yeşil Kart’a sahipler. Öte yandan da, Yeşil Kartlıların yüzde 21’i yasaya göre Yeşil Kart almak için gereken sınırdan daha fazla gelire sahip.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu039

doc. ArastirmaNotu039