SANAYİDE DİP GÖRÜNDÜ AMA ÇIKIŞ ZAMAN ALACAK

Seyfettin Gürsel ve Onur Altındağ

TÜİK’in sanayi üretim endeksi verilerine göre Nisan’da üretim yıllık bazda yüzde 18,5 düştü. Ancak mevsimsellikten arındırılmış ve işgününe göre düzeltilmiş serilerde aylık sanayi üretim endeksinin 11 aydan sonra ilk kez Mart’tan Nisan’a yüzde 1 yükseldiğini, kapasite kullanım oranının da Mart’tan Nisan’a yüzde 2.4, Nisan’dan Mayıs’a da yüzde 2.6 arttığını görüyoruz. Krizin dibi görünmüş olsa da ne ölçüde hızlı bir çıkış olacağı belirsizdir. Son tahlilde, sanayi üretiminin yıllık bazda artış göstermesi için iç talepte canlanmanın yetersiz kalacağı görülmektedir. İhracatın hızla kriz öncesi düzeyine dönmesi gerekmektedir. Bu da küresel ekonominin krizden çıkışına bağlı olacaktır.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu038

doc. ArastirmaNotu038