DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE YEŞİL YAKALILAR

Barış Gençer Baykan

Ekonomik ve ekolojik krizi birlikte yaşadığımız bu dönemde çevre korumanın ve gelişmiş çevre politikalarının ekonomiye ve özellikle istihdama olumsuz etkileri olacağı düşüncesi etkisini yitirmeye başlıyor. “yeşil işler ” imalat, tarım, hizmet ve Ar-Ge sektörlerinde insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan işleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu sektörlerde çalışanlar da yeşil yakalılar olarak tanımlanıyor. Türkiye’de 8 bin beşyüz kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere 50 bin yeşil yakalının çalıştığını ama potansiyelin bunun çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ar-Ge önceliklerinin gözden geçirilmesi ve mesleki eğitim düzenlemelerinin gelecekte öne çıkabilecek çevresel sektörlerin ihtiyaçlarıyla uyumlaştırılması yeşil yakalıların sayısını arttıracaktır.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu037

doc. ArastirmaNotu037