TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM GELİŞİYOR

Barış Gençer Baykan ve Ulaş Karakoç

Türkiye’de, 1985 yılında 8 ürünle başlayan organik tarım, bügün 200’ün üzerinde ürünle, tarım arazilerinin yüzde 0,5’inde 165 bin hektarda 15 bin üretici tarafından yapılıyor. Organik üretici sayısı ve üretim yapılan alan  2004’den bu yana yüzde 25 artarken, üretim miktarında ise yüzde 50’ye yakın bir artış gözlemleniyor.  2004’te 49 ilde organik tarım yapılırken 2008 yılında bu sayı 65’e çıkmış. Organik tarım daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor ve üretim doğu bölgelerine kayıyor. Ürün deseninin genişlemesi, pamuk ve tahıllardaki göreli artış aynı zamanda iç pazarın genişlediğine işaret ediyor. Ortalama işletme başına düşen üretim alanı 16.6 hektardan 11 hektara düşmüş. Bu da göreli olarak daha küçük üreticilerin sayısının artmasından kaynaklanıyor. 2008’de en çok üretilen ürünler şu şekilde sıralanıyor: Pamuk, buğday, elma, üzüm, mısır, domates, zeytin. 2004 yılında elma en çok üretilen ürünken, 2008’de ilk sırayı pamuk alıyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu035

doc. ArastirmaNotu035