125 BİN ÇOCUK İŞÇİ OKULA GİTMİYOR, 30 BİNİ HİÇ GİTMEMİŞ

Burak Darbaz ve Gökçe Uysal-Kolaşin

Türkiye, 1994-2006 arasında 6-14 yaş arasında çalışan çocukların oranını yüzde 8,5’den yüzde 2,6’ya düşürmüştür. Buna rağmen, bu oran genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye’de halen 320 bin çalışan çocuk demek. Çalışan 207 bin erkek çocuğun 70 bini, 113 bin kız çocuğun 55 bini okula devam etmiyor. Okula devam etmeyen toplam 125 bin çocuk işçinin yaklaşık 30 bini hiç okula gitmemiş.   

Çalışan çocukların 204 bini ücretsiz aile işçisi,  109 bini ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli olarak istihdam ediliyor. Çalışan erkek çocukların yüzde 50’si, kız çocukların yüzde 72’si tarlada çalışıyor. Geriye kalanların büyük bir kısmı düzenli işyerlerinde çalışıyor.

Bu çocukların 2030 yılında 25-35 yaş aralığında olacakları göz önünde bulundurulunca durumun vehameti ortaya çıkıyor. Uzun dönemli büyüme için Türkiye’nin beşeri sermayeye yatırım yapması gerekiyor. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim sistemine entegre edilmeleri, okula devam eden çocuk işçilerin ise eğitimlerine odaklanmalarının sağlanması elzemdir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu033

doc. ArastirmaNotu033