AB İLE MÜZAKEREYE AÇILMIŞ FASILLARDA DURUM NE?

Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan

betam, Şubat ayında Türkiye ve Hırvatistan’ın karşılaştırılmalı AB müzakereleri gidişat tablosunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi de Türkiye’nin müzakereye açtığı fasıllardaki durumunu  ayrıntılı olarak ele alıyor. Türkiye, 30 Ocak 2009 itibariyle 10 faslı müzakereye açabilmiş ve sadece 1 tanesini kapatabilmiştir. Bilim ve Araştırma faslı geçici olarak kapanırken halen açık olan fasıllar şunlardır: Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstatistik, Trans-Avrupa Ağları, İşletme ve Sanayi Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Mali Kontrol, Bilgi Toplumu ve Medya ve Sermayenin Serbest Dolaşımı.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği verileriyle oluşturulan aşağıdaki tabloda, açık fasıllarda Avrupa Birliği Konseyi’nin kapanış kriterleri ve Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar karşılaştırma amacıyla birlikte verilmiştir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu030

doc. ArastirmaNotu030