TÜRKİYE’DEKİ BÖLGELER ARASINDA REFAH SEVİYELERİ KARŞILAŞTIRMASI

Seyfettin Gürsel ve Burak Darbaz

TÜİK, Aralık ayında 2005-2006-2007 yıllarında yapmış olduğu Hanehalkı Bütçe Anketini’nin sonuçlarını birleştirerek elde ettiği hanehalkı tüketim harcamalarının bölgesel sonuçlarını yayınladı. Bölgelerin ülke çapındaki ana harcama gruplarına göre sınıflandırılmış harcama paylarını kullanarak bölgeleri refah seviyeleri bakımından karşılaştırdık. Bunun için bölgesel verileri önce nüfuslarına göre, sonra da bölgesel fiyat endekslerine göre düzelttik.

Bu düzeltmeden sonra elde ettiğimiz tabloda üç önemli görüntü ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki, İstanbul’un hala birinci sırada olmasına rağmen, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü sıradaki bölgelerle arasında ciddi bir farkın bulunmayışı. İkincisi Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Türkiye’nin geri kalanı arasındaki farkın oldukça büyük olduğu, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin diğer bölgelere kıyasla çok geride olduğu görüntüsü. Üçüncüsü de, bu üç bölgenin dışında kalan bölgeler arasında refah düzeyi bakımandan büyük farkların olmayışıdır.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu020

doc. ArastirmaNotu020