İSTİDHAM VERİLERİNDEN YAVAŞLAYAN BÜYÜME SİNYALİ

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

Mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı işgücü piyasasında 2007’nin ikinci yarısından beri kendini gösteren yavaşlama eğilimi sürüyor. Tarım dışı istihdam artışı 2008’in ikinci çeyreğinde sınırlı gerçekleşti. Mevsimsel düzeltilmiş tarım dışı istihdam artışını ikinci çeyrekte yüzde 0,3 olarak tahmin ediyoruz. Ancak tarım dışı istihdamın önemli bir bölümünü oluşturan ücretlilerde yavaşlamanın bu tempoda gerçekleşmediği görülüyor. Mevsimsel düzeltilmiş veriler tarım dış ücretlilerin 2008’in ilk çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğinde ise yüzde 1,4 artmış olduğuna işaret ediyor. Büyüme için daha iyi bir gösterge olan ücretliler, tarım dışı GSYH’nin (gayri safi yurt içi hasıla) yavaşlayacağına ancak dramatik biçimde gerilemeyeceğine işaret ediyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu012

doc. ArastirmaNotu012