Advisory Board

Asaf Savaş Akat (İstanbul Bilgi University)

Beril Dedeoğlu (Galatasaray University)

Cengiz Aktar (Bahçeşehir University)

Deniz Ülke Arıboğan (İstanbul Bilgi University)

Eser Karakaş (Bahçeşehir University)

Fuat Keyman (Sabancı University)

Haluk Levent (Galatasaray University)

İnsan Tunalı (Koç University)

İlkay Sunar (Bahçeşehir University)

İzak Atiyas (Sabancı University)

Kamil Yılmaz (Koç University)

Kemal Kirişçi (Boğaziçi University)

Necip Çakır (Bahçeşehir University)

Nurhan Yentürk (İstanbul Bilgi University)

Öner Günçavdı ( İstanbul Teknik University)

Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir University)

Taner Berksoy (Okan University)

Ümit Erol (Bahçeşehir University)

Yılmaz Esmer (Bahçeşehir University)

Ziya Öniş (Koç University)