Kürtaj Konusunda Türk ve Avrupa Kamuoyu 1990-2011

Yılmaz Esmer 

Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs tarihinde Uluslararası Parlamenterler Konferansı’nda yaptığı konuşmada “kürtaj cinayettir” diyerek, bu konuda hararetli bir tartışma başlattı.  Aslında Batılı ülkeler de kürtaj tartışmalarına yabancı değil.  Özellikle Katolik toplumlar için kürtaj, hem dini, hem siyasal boyutları olan hassas bir konu.  A.B.D. Yüksek Mahkemesi, 1973 yılında verdiği kararla (Roe vs Wade) belli koşullarda kürtajı anayasal bir hak olarak görmesine rağmen, çocuk aldırma bugün bile Amerikan siyasetini bölen konulardan biri.  Üstelik tartışmalar Amerika’da zaman zaman şiddet de içermiş ve bazı kürtaj klinikleri saldırıya uğramıştı.

doc. ArastirmaNotu133

pdf. ArastirmaNotu133

Share

TOPLUMLAR ZENGİNLEŞTİKÇE ÇEVRENİN ÖNEMİ ARTIYOR

Barış Gençer Baykan ve Burcu Ertunç

Dünya Değerler Araştırması verilerine göre Türkiye’de “Ekonomik gelişmeyi yavaşlatsa ve biraz işsizliğe yol açsa bile, çevrenin korunmasına öncelik verilmelidir” diyenlerin oranı yüzde 57,1’dir.  Ülkelerin kişi başı GSYH’sı ile çevre korunmasına verilen önem arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Toplumlar zenginleştikçe çevrenin korunmasına atfedilen önem artmaktadır ancak benzer gelişmişlik seviyesinde ülkeler arasında farklar göze çarpmaktadır.“Çevre kirlenmesini önlemek için gelirimin bir kısmını verebilirdim” diyenlerin oranı yüzde 83,4 iken “çevre için ek vergi öderim” diyenlerin oranı yüzde 78,3’tür.Türkiye ile benzer gelir seviyesindeki ülkelerde çevre koruma için gelirden fedakarlık ve ek vergi vermeyi kabul etme oranı daha düşüktür. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına üyelik genelde zayıftır. Çevre kuruluşuna üye olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1,2’dir ve bu oranla Türkiye 55 ülke arasında sondan dördüncü sıradadır.

pdf. ArastirmaNotu105

doc. ArastirmaNotu105

Share

DEMOKRASİ