AB üyelik müzakerelerinde son durum

Cengiz Aktar, Barış Gençer Baykan ve Deniz Genç

Basın Bülteni

Yönetici Özeti

AB üyelik müzakereleri gündemden düşeli epey oldu. Ancak son günlerde yeni bir canlanmanın eşiğinde olduğumuza dair işaretler arttı. Eğer bu yıl içinde beklenen gelişmeler somutlaşırsa işler gözle görülür şekilde hızlanabilir. Düzenli bir şekilde AB müzakerelerindeki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan BETAM bu araştırma notuyla aday Türkiye’nin müzakerelerde nerede olduğunu, AB üye devletlerinin müzakerelere müdahalelerinin niteliğini ve bu müdahalelerin ne anlama geldiğini açıklayan analitik ve görsel bir çalışmayı dikkatinize sunuyor.

doc. ArastirmaNotu144

pdf. ArastirmaNotu144

Dünya Çevre Liginde Türkiye Nerede?

Barış Gençer Baykan

Yale Üniversitesi Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi ve Columbia Üniversitesi Yerbilimi Bilgi Merkezi’nin hazırladığı Çevresel Performans Endeksi’nde Türkiye 2010’da 163 ülke arasında 60.4 puanla 77. sırada yer alıyor. Endeks’te ele alınan iki amaçtan Çevre Sağlığı’nda 74,45 puan ile iyi bir performans gösterirken Ekosistem Canlılığı’nda ise skoru 46,3’e düşüyor. Aradaki fark insan merkezli bir anlayışın ekosistem merkezli bir anlayışın önünde olduğunu gösteriyor ve dünyada insan merkezli bir çevre anlayışından ekosistem merkezli bir çevre anlayışına nasıl geçileceği tartışılırken Türkiye’de ekosistem üzerindeki baskılar giderek artıyor.

pdf. ArastirmaNotu116

doc. ArastirmaNotu116

İKLİM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE

Barış Gençer Baykan

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihlerinde Meksika’nın Cancun kentinde yapılıyor. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin arasında iklim değişikliğine neden olan seragazı emisyonlarının sınırlandırılmasında sorumluluğun nasıl paylaşılacağı sorusu müzakerelere damgasını vuruyor ve emisyonları sınırlamak üzere bir bağlayıcı kararlar çıkması beklenmiyor. Türkiye iklim müzakerlerinde özel koşullarını öne sürerek iklim değişikliği ile mücadele ve uyumda ulusal ve uluslararası planda etkin bir rol oynamaktan kaçınıyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu099

doc. ArastirmaNotu099

KAMU HARCAMALARININ BİLEŞİMİNİN BÜYÜME VE REFAH ETKİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ TAMAMLANDI.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (betam) ve Açık Toplum Enstitüsü’nün desteklediği “Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Rehaf Etkileri”başlıklı araştırma projesi sonuçlanmıştır.

Seyfettin Gürsel’in koordinasyonunda yürütülen projede Asaf Savaş Akat, Ahmet İnsel, Ayça Akarçay Gürbüz, Bilge Öztürk, Fatih Karanfil, Ozan Bakış, Renginar Dayangaç, Ruhi Tuncer, Sezgin Polat, Thomas Jobert yer almışlardır.

Proje genelde toplumun, özelde ise siyasette aktif kesimlerin kamu gelir ve harcamaları hakkında ayrıntılı bilgilere kolayca ulaşabilmesi, maliye politikalarının kısa-orta-uzun dönemde ekonomik büyüme, refah üzerindeki etkilerini anlayabilmesinin, demokrasinin güçlenmesinde anahtar rol oynayacağı düşüncesinden hareket ediyor.

“Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri” başlıklı projenin tamamı için ProjeSon lütfen tıklayınız.  
Projeya ait SUNUMLAR için

  • Sunum Birinci Bölüm: Türkiye’de ve AB’de kamu harcamaları: karşılaştırmalı bir inceleme birincibolum
  • Sunum İkinci Bölüm: Sağlık ve eğitim harcamalarının illere göre karşılaştırmalı incelemesi ikincibolum
  • Sunum Üçüncü Bölüm: Kamu harcamalarının bileşiminin büyüme ve refah etkisi ucuncubolumProjeye ait  için BASIN ÖZETİ lütfen tıklayınız.

MÜZAKERE GİDİŞAT TABLOSU

TÜRKİYE’NİN 17 HAZİRAN’DAKİ HÜKÜMETLER ARASI KONFERANSTA ŞİRKETLER HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASILLARINI AB İLE MÜZAKEREYE AÇACAĞI KESİNLEŞTİ.

betam’ın, Türkiye’nin AB ile fiilen 3 Ekim 2005’ten bu yana süregelen tam üyelik müzakerelerinin gidişatıyla ilgili yayınladığı tablo 14 Mayıs 2008 itibariyle güncellenmiştir. Bu tabloya ve Türkiye ile aynı zamanda müzakerelere başlayan diğer aday ülke Hırvatistan’ın müzakere gidişat tablosunun güncellenmiş haline ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Tablo