ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KAYITDIŞI İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ozan Bakış, Seyfettin Gürsel ve Melike Kökkızıl 

Ocak 2016’da yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretin değişik türden etkileri halen tartışılan bir konu. Bu yüksek artışın muhtemel etkileri arasında ücretli istihdamın, daha özgün olarak da ücretli çalışanlarda kayıt dışılığın ne yönde ve ne ölçüde etkilediği önemli bir yere sahip. Çeşitli ülkelerle ilgili yapılan çalışmalar genelde asgari ücret artışlarının istihdam üzerinde dikkate değer bir etkisinin görülmediğini öne sürse de, kayıt dışı istihdam üzerinde olumsuz etkinin varlığını ortaya koyuyor. Türkiye bağlamında ise, 2004 yılında gerçekleşen benzer boyuttaki asgari ücret artışını araştıran az sayıdaki çalışma da kayıt dışılık etkisini saptıyor. Asgari ücrete yapılan son zammın etkilerinin kapsamlı ölçüde araştırılması için henüz erken olsa da, asgari ücretli oranı ve kayıt dışılıkta sektörler arasında gözlemlenen büyük farklardan ve yola çıkarak yaptığımız Şubat 2014-2015 dönemi ile Şubat 2015-2016 dönemi karşılaştırması, en son asgari ücret artışının kayıt dışılığı olumsuz etkilemekte olduğuna dair dikkat değer bulgular sergiliyor.

pdf. ArastirmaNotu196

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ

Seyfettin Gürsel ve Selin Pelek

Son dönemde aktif sigortalı sayısında artış gözlenmekle beraber kayıt dışılık Türkiye ekonomisinin başlıca yapısal sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Kayıt dışılık, haksız rekabet, verim düşüklüğü, vergi kaçırılması ve sosyal politikaların zayıf kalması gibi sorunların en önemli nedenleri arasında. Tarım dışında çalışan ücretlilerde sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan kayıt dışı çalışanların sayısı 2001 krizi sonrasında büyük ölçüde arttı. Ama son bir yıldır düşme eğiliminde. Buna karşılık, kendi hesabına çalışanlarda kayıt dışılık sürekli artıyor. Gençler ve orta yaş üstü çalışanlarda kayıt dışılık son derece yaygın. Ücretlilerde firma ölçeği büyüdükçe, kendi hesabına çalışanlarda ise eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışılık azalıyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu011

doc. ArastirmaNotu011

TARIM DIŞI İSTİHDAM YÜKSELİŞTE

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

Mevsimsel düzeltilmiş verileri kullanarak, tarım dışı istihdamın 2007’nin son çeyreğinde 150 bin kişiyi aşkın gerilediğini, ancak 2008 ile beraber 247 bin kişi yükseldiğini tahmin ediyoruz. Böylece tarım dışı istihdama paralel olarak 2007’nin son çeyreğinde yüzde 3,4’e gerileyen büyümenin, 2008 ilk çeyrekte, yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu009

doc. ArastirmaNotu009

İSTİHDAM CEPHESİNDEN BÜYÜME İÇİN POZİTİF SİNYAL

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

Tarım dışı istihdam 2008’in ilk çeyreğinde yükselişe geçti. 2007’nin son çeyreğinde yaklaşık 164 bin kişi gerilediğini tahmin ettiğimiz tarım dışı istihdam, 2008’in ilk çeyreğinde bu gerilemeyi telafi etti. Böylece tarım dışı istihdama paralel olarak 2007’nin son çeyreğinde olumsuz bir görünüm çizen GSYH’nin 2008 ilk çeyrekte, 2007 son çeyrek performansının üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu006

doc. ArastirmaNotu006

İŞSİZLİK ARTIYOR, İŞGÜCÜNE KATILIM DÜŞÜYOR

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer 

Büyümenin son altı ayda durağanlaşması işgücü göstergelerine negatif yansıyor. Tarım dışı istihdam, yükseliş eğilimini yitirerek 2007’nin son çeyreğinde mutlak olarak geriledi. Tarım dışı işsizlik ise 2007’de ortalama 12.5% seviyesine ulaşmış bulunuyor. Tarım dışı işsizlikte gerçekleşebilecek daha dramatik bir yükselişi işgücüne katılım oranının gerilemesi frenliyor.

İşgücü piyasasındaki konjonktür kadınları işgücü piyasasının dışına itiyor. 2007 Mayıs’tan sonra kentte kadın işgücüne katılımı hızla azalırken ev işleri ile meşgul olan kadınların sayısı 10%’u aşkın artış göstererek 12 milyon 494 bine tırmandı. Kadınlar işgücü piyasasını terk edip evlerine kapanıyor 

Büyümenin son altı ayda durağanlaşması işgücü göstergelerine negatif yansıyor. Tarım dışı istihdam, yükseliş eğilimini yitirerek 2007’nin son çeyreğinde mutlak olarak geriledi. Tarım dışı işsizlik ise 2007’de ortalama 12.5% seviyesine ulaşmış bulunuyor. Tarım dışı işsizlikte gerçekleşebilecek daha dramatik bir yükselişi işgücüne katılım oranının gerilemesi frenliyor. 

İşgücü piyasasındaki konjonktür kadınları işgücü piyasasının dışına itiyor. 2007 Mayıs’tan sonra kentte kadın işgücüne katılımı hızla azalırken ev işleri ile meşgul olan kadınların sayısı 10%’u aşkın artış göstererek 12 milyon 494 bine tırmandı. Kadınlar işgücü piyasasını terk edip evlerine kapanıyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu001

doc. ArastirmaNotu001